Superspeed

Vil du slå lenger? Her er kurset for deg!
Mange golfspillere ønsker å slå lenger og på dette kurset har du muligheten til å trene med andre som har samme mål. Vi vil ha fokus på køllehastighet og slaglengde. Du vil i løpet av kurset få et spesifikt treningsprogram med SuperSpeed.

Formålet med denne type trening er å få kroppen til å reagere og utøve raskere bevegelser enn det som gjøres med normale golfkøller. Superspeed utstyret består av 3 typer køller - som alle veier mindre enn vanlige golfkøller. Dette medfører at du vil klare å svinge "raskere" enn normalt. Teorien bak dette kalles "Overspeed Training" og er en kjent og velbrukt form for trening innen mange idretter. Trening med Superspeed foregår går uten ball, og kun med køllene som er tilpasset kjønn og alder. Utstyret har blitt veldig populært i utlandet, og flere av verdens beste golfspillere benytter dette i sin trening.

Dersom du følger kurset med egentrening garanterer vi høyerer køllehastighet, som igjen vil gi lengre slag. Kursene våre har til nå hatt 100% resultat, alle deltakere har økt sin køllehastighet.

Vi setter opp 3 nye kurs med oppstart i slutten av januar, 2 for nybegynnere og 1 for viderekommende.

Påmelding og mer info 
Nybegynner mandag
Nybegynner torsdag
Videregående onsdag

PRO: Eirik Gulbrandsen